21 kwietnia w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta  informatyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz sprzętu zakupionego w ramach programu “Aktywna Tablica”.  Zajęcia miały na celu zapoznać uczniów z prawem autorskim, zasadami jego przestrzegania i konsekwencjami jakie niesie wykorzystywanie cudzych utworów. Uczniowie zamiast komputerów wykorzystali w pracy na lekcji smartfony i tablicę multimedialną. Lekcję przeprowadziła Katarzyna Topolewska - nauczyciel informatyki oraz bibliotekarz w naszej szkole. Na zajęciach obecni byli nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu, Liceum Ogólnokształcącego  w Sierpcu, Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu. Szkoły te stworzyły międzyszkolną sieć współpracy w ramach rządowego programu “Aktywna Tablica”.