Sylwetka absolwenta

Kończąc ten kierunek jesteś przygotowany do wykonywania zadań w zakresie organizacji transportu i spedycji na rynku krajowym i zagranicznym.

Twoja kariera

Technik spedytor może podjąć pracę w: firmach transportowych, spedycyjnych,  kurierskich,  kolejowych, lotniczych, morskich, urzędach pocztowych, agencjach celnych, możliwość założenia własnej firmy

Absolwenci mogą  kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na kierunkach:  Logistyka, Transport, Bezpieczeństwo narodowe, Socjologia, Ekonomia,  Europeistyka, Zarządzanie, Handel zagraniczny i krajowy, Spedycja, Akademie Wojskowe, Szkoły Policyjne